Kenneth @ WP Update Message

Kenneth

Jag undrar över två saker;

1. Hur gör man så man kan välja att antingen visa text A eller denna update message?

2. Hur gör man för att kunna ha två sådana igång samtidigt?