Jonny Elofsson @ Kungsfoto – Vad håller ni på med?

Jonny Elofsson

Fotobranschen lever kvar på 90-talet, http://www.jonnyelofsson.se/photomic-langsamt/