Martin @ 20+ svenska API:er – Hela listan

Martin

46elks http://www.46elks.com har SMS och Telefoni API. Både för inkommande och utgående SMS och Samtal. Enkelt JSON API för att hantera samtal. Enkla POST anrop för att skicka och ta emot samtal och SMS. Allokera nummer snabbt och automatiskt.