jens.tornell @ Säkerhetsplugin till WordPress del 2

jens.tornell

Så de kan inte köras samtidigt? Jag är inte helt övertygad om det. I beskrivningen till pluginet ”Rename wp-login.php” står det ”It doesn’t literally rename or change files in core, nor does it add rewrite rules. It simply intercepts page requests and works on any WordPress website.”

Det enda ”Disable XML-RPC” gör är detta: add_filter( ‘xmlrpc_enabled’, ‘__return_false’ );.

Eftersom båda använder sig av filter eller liknande tänker jag mig att båda kan köras, eftersom de inte använder sig av någon hårdkodad URL. Jag har dock inte testat.