Eric Wallmander @ 20+ svenska API:er – Hela listan

Eric Wallmander

En annan tjänst för att skicka SMS via API är mosms.com (API dokumentation: http://www.mosms.com/se/docs.php?visa=source_bulk&tmenu=7&tmenus=5). Fördelen med mosms är att man betalar inga fasta avgifter, utan man betalar för provision av vinsten av ett mottaget betal-SMS. Man kan skicka SMS också, och då betalar man per skickat SMS.