Thomas @ WP Simple Sitemap

Thomas

Frågan är hur får jag ditt statiska sidor för utom posterna på en sida i sitemap. Det är ett önskemål innför jul.