KLTs dåliga reseplanerare

2013-11-12 @ 13:44

KLT står för Kalmar Länstrafik och har bussar som har turer runt om i Kalmar län. Jag reser själv lite grann, främst mellan Kalmar och Västervik.

Helt olika tider

Jag pratade för ett tag sedan med min mor om vilken tid jag skulle komma till Västervik nästa gång. Det märkliga var att vi fick helt olika tider. Skillnaden var att hon använde den traditionella tidtabellen i pappersformat och jag använde den lite mer moderna reseplaneraren på KLTs webbplats.

Traditionell tidtabell

Nedan syns en del av tidtabellen som gäller fram till 2013-12-14. Här framgår att jag exempelvis kan åka mellan Kalmar och Västervik kl 14.55 eller 15.25. Ingen av dessa turer finns med i reseplaneraren.

klt-tabell

KLTs ”moderna” reseplanerare

När jag gör en sökning på bussar mellan Kalmar och Västervik i KLTs egen reseplanerare får jag upp det här resultatet. Det man får fram är att man kan åka exempelvis kl 12.34 och 15.10, något som inte står med i den traditionella tidtabellen.

klt-reseplaneraren

Vilken tabell gäller? Jag besökte KLT för att få svar

Jag gick till KLT och frågade dem vilken av tabellerna man kan lita på. Damen i kassan tyckte också det var märkligt så hon fick tillkalla extra personal för att reda ut det hela. Det visade sig att alla turer inte kommer med i reseplaneraren.

Mina spontana reaktioner

  • Varför visar reseplaneraren inte alla turer? Och varför byggs det inte om så att det blir rätt? Webbplatsen har några år på nacken. Tryckfel har jag mer förståelse för.
  • Varför visar reseplaneraren nästan bara turer som innehåller byten? Här finns turer som går direkt mellan Kalmar och Västervik. De tas inte med. Istället får jag en hög med krångliga bussturer där byten krävs.
  • Kommer problemen att lösas? I så fall när? Nu finns stor risk att fler resenärer än jag själv missar bussturerna som står i den traditionella tidtabellen. I så fall blir det glesare med folk på dessa turer.

Valet av buss ska inte handla om vilken tabell man tittar i.

Kommentarer är avstängt.