Att beräkna en människas värde

2012-09-17 @ 14:16

I vårt samhälle har vi lärt oss att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ursprung, läggning, utseende och handikapp. Det är självklart mycket bra att vi har dessa riktlinjer. Annars skulle samhället inte fungera.

Dock har jag funderat på om det är så i verkligheten. Det jag har kommit fram till är att man, iallafall i teorin, skulle kunna dela upp människovärdet i ett antal olika grupper.

Påverkan på andra människor

Kvanitativ påverkan

En tanke är att en del av människovärdet avgörs av hur många människor man har påverkat och i hur stor utsträckning. Steve Jobs till exempel, han har gjort väldigt många av världens befolkning glada genom de produkter han har varit med och skapat. Han påverkar inte varje individ speciellt mycket, men påverkar och andra sidan väldigt många.

Kvalitativ påverkan

Vissa personer behöver hjälp dygnet runt. Hos en sådan person kan det finnas en otroligt viktig person som hjälper till med detta, varje dag i en större del av livet. På det sättet påverkar en människa en annan människa väldigt mycket, men påverkar däremot inte så många andra.

Vilken vinner av dessa två? Kvantitativ påverkan eller kvalitativ påverkan? Är det bättre att hjälpa miljoner människor lite grann, eller att hjälpa en människa mycket? Hur många människor måste påverkas kvantitativt för att personen ska få ett högre värde än den som påverkar kvalitativt? 1 miljon människor? 1 miljard?

Negativ påverkan

Påverkan på andra människor behöver inte vara positiv. Sådant som skadar människor psykiskt eller fysiskt räknar jag till negativ påverkan och drar alltså ner betyget. Dock är det inte alltid så lätt att alltid veta vad som är negativ påverkan. Om någon tar livet av 100 000 människor, men samtidigt räddar jorden från undergång, är det en negativ eller positiv påverkan?

Mängd materia

Ett annat sätt att räkna på är helt enkelt massan. Den som varit med om en olycka och förlorat båda benen. Har den människan förlorat något människovärde? De flesta säger nog nej i det fallet. Om bara huvudet finns kvar då? Vart går gränsen? Vad är den viktiga materian som värdesätts? Hjärnan?

En tjock person kan ha samma materiera som två smala personer. Vad är mest värd? En tjocka person eller två smala?

Min slutsats när det gäller mängd materia är att den spelar en mycket liten roll i beräkningen av en människas värde. Dock kan närvaron och färdigheterna påverkas, men dessa områden tar jag upp separat längre ner i artkieln.

Mängd färdigheter

Psykiska färdigheter

Om man är bra på matte, svenska eller något annat som är kopplat till hjärnan räknar jag det som psykiska färdigheter. Einstein har i så fall hög poäng på psykiska färdigheter. En färdighet leder i många fall till att många människor blir hjälpta. Einsteins relativitetsteori har gjort att forskningen har fått en knuff framåt.

Fysiska färdigheter

En idrottsman är fysisk och många människor ser idrottsmän som stora förebilder. Har en människa med fyskiska eller psykiska färdigheter ett högre människovärde? Om en löpare förlorar sina ben, är denne lika mycket värd? Personen förlorar sin färdighet att springa och hamnar i så fall utanför idrotten, blir mindre populär.

Erkända färdigheter

Med erkända färdigheter menar jag sådant man har fått ett erkännande för. En person som har mer lön än någon annan, är den mer värd? Lön är en form av erkännande. Det är också CV, diplom, pokaler, beröm. Har det någon påverkan överhuvudtaget?

Närvaro

En person som är närvarande är en person som upplever det som händer runt omkring. Sinnen spelar in, men även tankar och minnen. En person som är hjärndöd har exempelvis ingen närvaro i min mening. Finns människovärdet kvar om närvaron försvunnit? Vart går gränsen? Är människovärdet lägre för någon som exempelvis lider av minnesförlust eller är förståndshandikapp?

Är en häst lika mycket värd som en människa? Den har mer materia men mindre intelligens.

Slutsats

  • Materian kan påverka en människas färdigheter. Färdigheterna kan i vissa fall påverka och göra människor glada. Flera av de faktorer jag satt upp resulterar i en påverkan på människor, oavsett om det är beroende på materian eller färdigheterna.
  • Närvaron är den påverkan en person får från omvärlden eller från sig själv.

Om man slår ihop dessa ovan borde man få ett människovärde, alltså hur mycket man på ett positivt sätt har påverkat andra människor i kombination med hur man har påverkat sig själv.

Lämna gärna kommentarer oavsett om jag har rätt eller fel…

Kommentarer är avstängt.