När ska myndigheterna samarbeta?

2010-05-09 @ 06:44

Skattemyndigheten och försäkringskassan

Skattemyndigheten har information om vad jag tjänar per år. När jag sedan söker föräldrapenning undrar försäkringskassan vad jag tjänar. Det finns förtryckta uppgifter på blanketten som Försäkringskassan skickat ut till mig, men min inkomst är inte förtryckt. Varför inte då? Om alla mina inkomster finns hos Skattemyndigheten, varför hämtas Skattemyndighetens uppgifter inte per automatik av Försäkringskassan?

Låt myndigheterna samarbeta

Jag anser att de borde samköra sina datorsystem så den ena handen vet vad den andra gör. Annars innebär det att sveriges befolkning sitter och räknar ut uppgifter som redan finns i en myndighets register. Förutom att räkna ut uppgifterna krävs det ofta någon form av kopia på ett intyg som bevisar att uppgiften man skriver in stämmer.

Hot mot integriteten?

Är det ett hot mot integriteten om en myndighet kan hämta information från en annan myndighet? Personalen på både Skattemyndigheten och Försäkringskassan sitter ju redan på uppgifter som de inte får delge andra. Det vore enklare för alla parter om de delvis körde samma datorregister. Vi slipper skriva in onödiga uppgifter som redan finns och Försäkringskassan får det betydligt enklare att kontrollera uppgifterna.

Slutord

Vad tycker du?

RSS-feed för kommentarer

Ett svar till “När ska myndigheterna samarbeta?”

Lämna en kommentar