Snabbaste sättet att programmera är att göra det långsamt

2009-06-22 @ 18:30

Motsägelsefullt? Programmerar man för snabbt så finns stor risk att man snart är vilse i koden. Det gör att man får börja om från början igen. Oftast tar det längre tid att koda snabbt och börja om hela tiden, än att göra det långsamt med eftertanke redan från start.

Mina tips för att hålla koden strukturerad

  • Ha ett glasklart delmål / mål redan från start.
  • Bygg databasen med eftertanke. Det kan vara svårt att ändra i efterhand.
  • Använd funktioner och klasser frekvent.
  • Använd de färdigbyggda funktioner som finns inbyggt språket, istället för att återuppfinna hjulet. Det sparar tid och plats.
  • Använd rätt funktioner för rätt sak.
  • Dela upp projektet i olika filer med ett relevant innehåll.
  • Döp funktioner, klasser, filer, defines, arrayer och strängar på ett logiskt sätt och så att de relaterar till innehållet.
  • Sök hellre lång tid efter den rätta lösningen än att göra en workaround. Det kommer att löna sig.
  • Använd gärna ett ramverk eller ett CMS som grund om det behövs för uppgiften. Det betyder inte att du är en sämre programmerare, snarare tvärt om.

Jag har säkert missat något. Vad tycker du man ska tänka på för att ett programmeringsprojekt ska lyckas?

Kommentarer är avstängt.