Computer Sweden kovänder

2008-06-04 @ 19:18

Den senaste tiden har det skrivits en del på IDG där de använder ordet ”kovänder”. Är det någon ny trend på gång? Ordet har inte förekommit speciellt ofta tidigare på IDG. Det är enligt IDG:s sökverktyg bara Computer Sweden som använder ordet.

Vad betyder egentligen ordet ”kovänder”?

I ordböcker kan jag inte finna någon förklaring till ordet. Jag får helt enkelt ta till fantasin, men jag kan inte komma på att jag ens har sett en ko vända. Kan de ens vända utan att behöva gå runt i en cirkel? En annan möjlighet skulle vara om de tvärnitar likt hästar så gruset flyger och sedan lyckas skena åt motsatt håll. Antar att ordet ”kovänder” syftar på den sista möjligheten dvs tvärvänder?

Varför använder Computer Sweden ”kovänder” hela tiden?

Min första teori om varför ordet förekommer så frekvent var att det skulle vara samma skribent på alla artiklar. Så är inte fallet så jag antar att uttrycken smittar av sig på avdelningen. Det kanske rent av är eller kommer att bli hippt att använda ordet.

Samtliga artiklar funna med IDG sök (alla skrivna av Computer Sweden):

Hur som helst verkar Microsoft, av artiklarna att dömma, vara duktig på att göra kovändningar, men det är en annan historia.

Kommentarer är avstängt.