Företagsnamn – Att tänka på, välj med omsorg

2008-03-17 @ 16:11

Vad bör man tänka på vid val av ett företagsnamn? Det finns mycket och det kan vara en fördel att redan från början välja ett bra företagsnamn, för att senare slippa byta. Namnet på företaget betyder väldigt mycket, då det är företagets ansikte utåt.

Välj ett namn som är lätt att komma ihåg

Ju kortare namn och ju färre ord företagsnamnet är destå lättare är det att lägga det på minnet. Om namnet är förknippat med verksamheten blir det yttligare lite lättare att komma ihåg. Ett namn som ”Fotoskrivare i Ljungbyholms skärgård AB” innehåller många ord och är svårare att komma ihåg än t ex ”Fotoskrivare i Ljungbyholm”. Även det sistnämnda känns för mig något långt, så finns det möjlighet att korta ner det yttligare vore det kanske en tanke att göra det.

Ett företagsnamn med personlighet

Att välja ett företagsnamn som t ex innehåller namn eller ort sätter genast en personlighet över företaget. Exempelvis ”Kalles bilverkstad i Karlstad AB” är väldigt personligt. Om det är bra eller dåligt med företagsnamn av den här typen kan diskuteras men företagsnamn med personlighet mig en känsla av att det sitter en småföretagare bakom. Därför anser jag att det fungerar bra för små företag som har en styrka i att förmedla personlig service, värme och familjekänsla.

I större företag anser jag inte att det tillför något. Skulle exempelvis Ikea heta ”Bosses möbelaffär i Gamleby” skulle jag med stor säkerhet inte gå tid. Ett problem med att ha ett alltför personligt företagsnamn är om företaget byter ort och det tidigare ortnamnet finns i företagsnamnet. Detsamma gäller företag som byter ägare och förre ägarens namn finns i företagsnamnet. ”Olles ost i Ludvika” är alltså lite riskfyllt om företaget flyttas till Göteborg och byter ägare till Lars.

För och nackdelar med korta företagsnamn

Ett kort företagsnamn kan vara lätt att komma ihåg, men behöver inte vara det. En förkortning kan i vissa fall vara svårare att komma ihåg än ord i klartext. Vad det gäller förkortningar är det lättare att minnas en förkortning som är talande dvs innehåller vokaler, exempelvis Ikea (som står för Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd). Det är en avvägning som får göras om företagsnamnet ska vara en förkortning eller skrivas ut i sin helhet.

Konstiga tecken, för eller nackdel?

Det finns ett företag i Sverige som heter 3. Fördelen med det namnet är att det är kort och därmed lätt att komma ihåg och att skriva. Nackdelen är om man exempelvis ska försöka hitta företaget på nätet. I just det fall jag nämnt går det ganska lätt att hitta företaget eftersom det är så pass stort men för mindre företag kan det innebära problem.

Svenska tecken som å, ä, och ö fungerar bra så länge som vi är i Sverige. För personer eller företag som är utländska kan det bli problem att få stavningen rätt då de exempelvis har annorlunda tangentbord. Domäner med å ä ö på internet kan också innebära problem, även om det finns tekniker för att använda domäner med svenska tecken.

Engelska namn, problem i sverige

Ett engelskt företagsnamn kan vara lämpligt om det finns många utländska kunder. Det kan dock skapa problem. Låt oss för enkelhetens skull säga att företaget E-bay är helt okänt i Sverige. En säljare från E-bay ringer till ett svenskt företag och presenterar företagsnamnet. Den potentiella kunden svarar ”ibej” sa du? Det finns i det här fallet flera möjligheter att göra fel och jag har även varit med om liknande problem i verkligheten. Därför bör man noga se över sin målgrupp, alternativt välja ett namn med mindre risk för feltolkning.

Sammanfattningsvis så anser jag att man bör ha ett så kort företagsnamn som möjligt, som ska vara lätt att komma ihåg och om möjligt inte innehålla å ä och ö. Jag anser också att en förkortning är bra om den går att uttala och är lätt att komma ihåg, samt att företagsnamnet annars skulle bli orimligt långt.

RSS-feed för kommentarer

Ett svar till “Företagsnamn – Att tänka på, välj med omsorg”

  • Kalle »
    2011-08-24 @ 19:57

    Bra summering. Att komma på själva namnet kan vara grymt svårt trots alla riktlinjer. Med verktyget http://www.globalnaming.com får bra hjälp med brainstorming. Dessutom kan du verifiera namnet på många olika språk, lediga domäner mm. samt en rapport på ditt nya namnförslag.