Konvertera Pixlar till Em

2007-08-01 @ 19:35

För den som skapar webbplatser kan det tyckas vara helt naturligt att ange typsnittens storlek i pixlar. Nackdelen med det är att inte alla webbläsare kan förstora text med det typsnittsmåttet.

Lösningen för det är Em. Måttet Em är en relativ storlek, till skillnad från pixlar som är fast. Det innebär att när man byter textstorlek i webbläsaren förändras all den texten som är skriven med Em, till den storlek man har valt.

För webbplatser med besökare som har nedsatt syn, eller av annan anledning vill få texten större, kan Em vara en måttsättning att överväga.

Det kan vara svårt att veta hur man ska få rätt storlek i Em om man inte har erfarenheter av det tidigare. Har man angett storlek i pixlar innan så kan Em Calculator vara till stor hjälp. Det räknar ut det mått man ska använda sig av, från pixlar till Em, beroende på den inmatning man gör.

Det finns inte bara fördelar. Något jag råkat ut för är att måtten plötsligt inte alls har blivit som jag tänkt mig. Problemet har då varit att jag haft flera klasser i varandra och eftersom Em är relativt till vad det varit tidigare, så påverkas det flera gånger.

Min egen webbplats är när detta skrivs inget bra föredömme för just detta, då alla mått är angivna i pixlar.

Lämna en kommentar